Frekvenciaváltó (STEADYPRES)

Tartalomjegyzék

Munka tartomány és működési paraméterek

 

 

A STEADYPRES biztosítja, hogy a rendszerben állandó értéket vegyen fel a nyomás (a felhasználó által beállított értéket) különböző vízkivételek mellett. Az állandó nyomás biztosítása a motor fordulatszámának szabályozásával történik. A belső áramlási útvonalak gondos megtervezése és kivitelezése lehetővé teszi a percenkénti 200 literes vízátfolyást, minimális nyomásesés mellett.

Az optimális szivattyúhasználat érdekében, valamint a használat és energiatakarékosság érdekében, a szivattyút és a frekvenciaváltót is megfelelően kell méretezni a fő működési paraméterek alapján.

A fő működési paramétereket az alkalmazásnak megfelelően kell beállítani.

 

A fő paraméterek a következők:

P: üzemi nyomás, amit a rendszer igényel
A: A motor névleges áramerőssége, arra használjuk, hogy meghatározzuk a frekvenciaváltó működési paramétereit a motorhoz képest, amin használjuk.

Ez a két paraméter a „SET 1” módban állítható (lásd: „Beírni, ha kész, lesz.” oldal).

Ro: a motor forgásának iránya: megváltoztathatjuk a motor forgásának irányát elektromos úton, a kábelek megcserélése nélkül.

A fő működési paraméterek ismerete lehetővé teszi, hogy optimalizáljuk a munka tartomány koncepcióit.

EMC követelmények

Az elektromágneses kompatibilitási követelmények megfelelnek a 2004/108/CE (EMC) előírásokkal, és harmonizál a háztartási és ipari norma követelményekkel.

Működtetési feltételek, és a használat korlátai

Engedélyezett folyadékok: a STEADYPRES frekvenciaváltó, tiszta víznél, valamint nem agresszív kémiai vegyületeknél használható. Amennyiben a folyadék szennyeződéseket tartalmaz, szűrőt kell beépíteni.

Tűz/robbanás veszély: a STEADYPRES frekvenciaváltó nem használható tűzveszélyes folyadékoknál, illetve robbanásveszélyes környezetben.

Használati korlátok:

 • Maximális üzemi nyomás: 10 bar
 • Maximális folyadék hőmérséklet az EN60335-2-41-es előírásnak megfelelően: +35°C
 • Maximális folyadék hőmérséklet, amit kibírnak az anyagok: +40° C
 • Maximális környezeti hőmérséklet: +40° C 
 • Elfogadható feszültség eltérés: +/-10% a feltüntetett értékhez képest.    

Tipikus frekvenciaváltó bekötés:

 1. Bemenő ág
 2. Visszacsapó szelep
 3. Szivattyú
 4. Frekvenciaváltó (beépített visszacsapó szeleppel)
 5. Tágulási tartály membránnal

A frekvenciaváltónak a szivattyúhoz közel kell lennie, és óvni kell a rendszerbe beépített egyéb készülékek káros rezgéseitől.

A kiegyenlítő tartály elhelyezése

A kiegyenlítő tartály megakadályozza, hogy minden kis vízkivételi igény elindítsa a szivattyút.

Emellett azt a fontos feladatot is ellátja, hogy elnyeli a hirtelen nyomásütést, ami a rendszer nem várt történései miatt keletkezik (nem várt megállás stb.). Ilyen körülmények között a túlnyomás maximális értéke néhány tízbaros értéket is felvehet (hacsak rövid időszakra is), így károsíthatja a rendszert és a frekvenciaváltót.

Emiatt nyomáselnyerő beépítése szükséges.

A frekvenciaváltó működési alapelve lehetővé teszi, hogy csökkentsük a szükséges kiegyenlítő tartály méretét. Mivel a vezérlés a szivattyú vagy az egység teljesítményét megegyezővé teszi a felhasználó kérésével.

A működési körülmények között a membrános tanknak a maximális átfolyási érték (l/perc) 10%-nak kell lennie.

Például, egy szivattyú maximális vízkivétele 80 l/perc tágulási tartály igénye a következő:

Vt=80x10% = 8 liter

Az eredményt fel kell kerekíteni a piacon elérhető legközelebbi méretre.

 

Telepítés

 

A STEADYPRES telepítése és használata előtt olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, amik 3-4. oldalon találhatóak.

Előzetes ellenőrzések:

Távolítsuk el a készülék csomagolását, majd győződjünk meg a következőkről:

 • a készülék sérülés mentes
 • az adattáblán feltüntetet értékek megfelelnek a kívánalmaknak
 • az összes felsorolt alkatrész megtalálható
 • a frekvenciaváltó bemenete és kimenete tiszta, eltömődéstől mentes

Vízkötések

A beszerelést képzett szakembernek kell elvégeznie.

A beszerelés alatt tartsunk be minden biztonsági előírást.

A frekvenciaváltót száraz jól szellőző helyen szereljük be hollenderes csatlakozóval (biztosított) a gyors és biztonságos bekötés érdekében (lásd 3. oldal)

Megjegyzés: Ne használjunk külön tömítést a hollenderes csatlakozóban, mert az már eleve egy O-gyűrűvel van ellátva. A frekvenciaváltó képes a működésre bármilyen pozícióban, ám mégse célszerű fejjel lefelé bekötni, hiszen így a programozás és a kijelző leolvasása kényelmetlen lenne. A rezgésnek nem szabad előfordulnia működés közben.

Elektromos bekötések

Csatlakoztatás egy fázisú áramforrásra:

A bekötés megkezdése előtt győződjünk meg róla, hogy a vezeték vége árammentes.

Arról is győződjünk meg, hogy a áramforrás a szabványoknak előírtan le van e földelve.

A frekvenciaváltó tápvonala +/- 10%-ban eltérhet az adattáblán feltűntetett értéktől. Az tápkábel 3 érrel kell, hogy rendelkezzen (2 fázis + föld) a kábel vastagságának 30méter hosszig minimum 2,5mm2-nek kell lennie.

Csatlakoztatás egy fázisú bemenettel és háromfázisú kimenettel

csatl2Ellenőrizzük, hogy a motor néveleges áramerőssége kompatibilis a frekvenciaváltó adattábláján találhatóval. A motor áramforrása 230V háromfázisú kell, hogy legyen. A elektromos bekötő vezetéknek 4 eresnek kell lennie (3 fázis + föld) A használt kábelnek minimum 1.5mm2-nek kell lennie. A kötésnek a frekvenciaváltó és a motor között a U, V , W és GND kapcsoknál kell történnie. A bekötésnek meg kell felelni az EMC szabványnak.

Csatlakoztatás egy fázisú bemenettel és egy fázisú kimenettel és bemenettel és háromfázisú kimenettel

csatl3Ellenőrizzük, hogy a motor néveleges áramerőssége kompatibilis a frekvenciaváltó adattábláján találhatóval. A motor áramforrása 230V egyfázisú kell, hogy legyen. A elektromos bekötő vezetéknek 4 eresnek kell lennie (3 fázis + föld) A használt kábelnek minimum 2.5mm2-nek kell lennie. A kötésnek a frekvenciaváltó és a motor között a U, V és GND kapcsoknál kell történnie. A bekötésnek meg kell felelni az EMC szabványnak.

Feltöltés

A szivattyú semmilyen okból sem kapcsolható be szárazon. A szivattyú szárazon futása, akár csak nagyon rövid időre is, visszafordíthatatlan meghibásodáshoz vezethet. (járókerekek, forgó tengely)

Minden szivattyút fel kell tölteni beüzemelés előtt. El kell távolítani a feltöltő kupakot és tele kell tölteni a szivattyú testet vízzel. (és a hozzá csatlakoztatott bemenő csövet) Amikor ez a művelet kész van rögzítsük a kupakot és indítsuk be a szivattyút, a visszacsapó szelep majdnem zárt állása mellett, lehetőség van a kézi m,működtetésre (TEST)

Ha 10 másodpercen belül, a szivattyú nincs feltöltve, kapcsoljuk ki. Ellenőrizzük, hogy a bemenő ág nincs-e eldugulva, a bemenő csatlakozásnál nincsenek-e légbuborékok, a szivattyú test tele van-e vízzel, ezután ismételjük meg a műveletet.

A fenti műveletet minden egyes szivattyúnál el kel végezni.

Responsive Slideshow
Internetes vezérlő

Az SCS Share egy internet alapú központi rendszer, ami a Signature vezérlőkkel kommunikál.

Steadypres
Steadypres

A STEADYPRES egy fordulatszámszabályzó, amely 1 vagy 3 fázisú váltakozó feszültségű szivattyúmotorok meghajtására szolgál.

Fliwer intelligens öntözéstechnika
Fliwer

Az öntözésvezérlés során egy komplex vizsgálati rendszerként üzemmel, több összetevő figyelembe vételével vezérli az öntözőrendszert.

Rain I-Dial vezérlők
Rain I-Dial vezérlők

- 4 független program

- Vízkibocsátás szabályozása

- Széles kijelző