Frekvenciaváltó (STEADYPRES)

Tartalomjegyzék

Ismertető

steady11

 • A STEADYPRES egy fordulatszámszabályzó, amelyet egy fázis (230 V AC) táplál, és egy és három fázisú váltakozó áramú motorok meghajtására szolgál.
 • A motor fordulatszámának szabályozásával a felhasználó által beállított állandó nyomásértéket biztosít a rendszerben.
 • A STEADYPRES folyamatosan ellenőrzi az elektromos (áramfelvétel) és üzemi értékeket (vízáram, nyomás), hogy megvédje a szivattyút a gyakori rendellenességektől (túláram, szárazon futás).
 • Működtethető önmagában, vagy párhuzamosan kötve más elektronikus vezérlő egységekkel (másik frekvenciaváltó, nyomás-, áramláskapcsoló).
 • A STEADYPRES alkalmazható minden típusú rendszerben, sőt már meglévő rendszerbe is beépíthető utólagosan. Leegyszerűsíti az új rendszerek tervezését, csökkenti a költségeket, mivel helyettesíthet olyan termékeket, mint: tágulási tartály, nyomás kapcsoló, speciális elektromos vezérlő panel és a visszacsapó szelep. 
 • Szivattyút fokozatosan pörgeti fel, így meghosszabbítja a motor élettartalmát, és energia megtakarítást eredményez. Megszünteti az induláskor mérhető többszörös teljesítmény felvételt.
 • A STEADYPRES védi a kutat, mert fokozatosan növeli a vízkivételt.
 • Megszünteti a vízütést a hálózatban, mert lassan indítja-állítja le a szivattyút.

 

Gyártott verziók
Bemenő fázis Kimenő fázisok száma Teljesítmény (kW) Teljesítmény (HP) Áramfelvétel (A)
1 1 1,1 1,5 8,5
1 1 1,5 2 12
1 1 1,7 2,2 13
1 1 2,2 3 16
1 1 1,1 1,5 7
1 3 2,2 3 12

 

Felépítése:

1. Vezérlő egység
2. Eltávolítható elektromos csatlakozás
3. Tömszelence
4. Áramkör fedél
5. Hollenderes csatlakozás
6. Technikai adat tábla
7. Kapcsoló
8. Biztosíték
9. Visszacsapó szelep

 

 

Biztonsági előírások


Ez a szimbólum olyan meghibásodást jelöl, ami áramütés kockázatával jár.

 

felk
Ez a szimbólum olyan meghibásodást jelöl, ami sérülést okozhat.

 

Beüzemelés és használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a leírást. A telepítést és karbantartást képzett szakembernek kell végezni, aki megfelelően, a szabványoknak megfelelően készíti el a amelyek a termék nem rendeltetésszerű használatából ered. A gyártó nem vállal felelősséget azokért a sérülésekért, amelyek a nem megfelelően képzett szakember által végzett javításokból ered, illetve a nem gyári alkatrészek használata miatt történik. A nem gyári alkatrészek használata a garancia azonnali megszűnését eredményezi.

Első beüzemelés:

Győződjünk meg róla, hogy:

 • Az elektromos hálózat nincs feszültség alatt.
 • Az elektromos hálózat, a szabványoknak megfelelően földelve van.

Szervizelés alatt:

Győződjünk meg róla, hogy:

 • A berendezés nincs nyomás alatt. (nyissunk ki egy csapot).
 • Az elektromos hálózat nincs feszültség alatt.

Mielőtt levennénk a frekvenciaváltó fedelét, illetve elkezdenénk szerelni azt, a rendszert le kell csatlakoztatni a fő áramforrásról, és várni kell 5 percet, hogy a közbenső kör kondenzátoroknak, amik elérhetik a 800V-os feszültséget, legyen idejük leadni a feszültséget a beépített feszültségmentesítők segítségével.

Vészmegállítás

A működő frekvenciaváltót a START/STOP gomb megnyomásával lehet megállítani.

Általános technikai információk

 • 230V váltó áram
 • frekvencia: 50-60 Hz
 • IP65-ös védelem
 • maximum üzemi nyomás 10 bar
 • Megfelelő pozíció: javasoljuk, hogy normál pozícióba telepítsék a készüléket (bemenő ág alul, kimenő ág felül) annak érdekében, hogy a kijelzőt könnyen eltudják olvasni, és a kezelőfelületet megfelelően lehessen használni.

Munka tartomány és működési paraméterek

 

 

A STEADYPRES biztosítja, hogy a rendszerben állandó értéket vegyen fel a nyomás (a felhasználó által beállított értéket) különböző vízkivételek mellett. Az állandó nyomás biztosítása a motor fordulatszámának szabályozásával történik. A belső áramlási útvonalak gondos megtervezése és kivitelezése lehetővé teszi a percenkénti 200 literes vízátfolyást, minimális nyomásesés mellett.

Az optimális szivattyúhasználat érdekében, valamint a használat és energiatakarékosság érdekében, a szivattyút és a frekvenciaváltót is megfelelően kell méretezni a fő működési paraméterek alapján.

A fő működési paramétereket az alkalmazásnak megfelelően kell beállítani.

 

A fő paraméterek a következők:

P: üzemi nyomás, amit a rendszer igényel
A: A motor névleges áramerőssége, arra használjuk, hogy meghatározzuk a frekvenciaváltó működési paramétereit a motorhoz képest, amin használjuk.

Ez a két paraméter a „SET 1” módban állítható (lásd: „Beírni, ha kész, lesz.” oldal).

Ro: a motor forgásának iránya: megváltoztathatjuk a motor forgásának irányát elektromos úton, a kábelek megcserélése nélkül.

A fő működési paraméterek ismerete lehetővé teszi, hogy optimalizáljuk a munka tartomány koncepcióit.

EMC követelmények

Az elektromágneses kompatibilitási követelmények megfelelnek a 2004/108/CE (EMC) előírásokkal, és harmonizál a háztartási és ipari norma követelményekkel.

Működtetési feltételek, és a használat korlátai

Engedélyezett folyadékok: a STEADYPRES frekvenciaváltó, tiszta víznél, valamint nem agresszív kémiai vegyületeknél használható. Amennyiben a folyadék szennyeződéseket tartalmaz, szűrőt kell beépíteni.

Tűz/robbanás veszély: a STEADYPRES frekvenciaváltó nem használható tűzveszélyes folyadékoknál, illetve robbanásveszélyes környezetben.

Használati korlátok:

 • Maximális üzemi nyomás: 10 bar
 • Maximális folyadék hőmérséklet az EN60335-2-41-es előírásnak megfelelően: +35°C
 • Maximális folyadék hőmérséklet, amit kibírnak az anyagok: +40° C
 • Maximális környezeti hőmérséklet: +40° C 
 • Elfogadható feszültség eltérés: +/-10% a feltüntetett értékhez képest.    

Tipikus frekvenciaváltó bekötés:

 1. Bemenő ág
 2. Visszacsapó szelep
 3. Szivattyú
 4. Frekvenciaváltó (beépített visszacsapó szeleppel)
 5. Tágulási tartály membránnal

A frekvenciaváltónak a szivattyúhoz közel kell lennie, és óvni kell a rendszerbe beépített egyéb készülékek káros rezgéseitől.

A kiegyenlítő tartály elhelyezése

A kiegyenlítő tartály megakadályozza, hogy minden kis vízkivételi igény elindítsa a szivattyút.

Emellett azt a fontos feladatot is ellátja, hogy elnyeli a hirtelen nyomásütést, ami a rendszer nem várt történései miatt keletkezik (nem várt megállás stb.). Ilyen körülmények között a túlnyomás maximális értéke néhány tízbaros értéket is felvehet (hacsak rövid időszakra is), így károsíthatja a rendszert és a frekvenciaváltót.

Emiatt nyomáselnyerő beépítése szükséges.

A frekvenciaváltó működési alapelve lehetővé teszi, hogy csökkentsük a szükséges kiegyenlítő tartály méretét. Mivel a vezérlés a szivattyú vagy az egység teljesítményét megegyezővé teszi a felhasználó kérésével.

A működési körülmények között a membrános tanknak a maximális átfolyási érték (l/perc) 10%-nak kell lennie.

Például, egy szivattyú maximális vízkivétele 80 l/perc tágulási tartály igénye a következő:

Vt=80x10% = 8 liter

Az eredményt fel kell kerekíteni a piacon elérhető legközelebbi méretre.

 

Telepítés

 

A STEADYPRES telepítése és használata előtt olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, amik 3-4. oldalon találhatóak.

Előzetes ellenőrzések:

Távolítsuk el a készülék csomagolását, majd győződjünk meg a következőkről:

 • a készülék sérülés mentes
 • az adattáblán feltüntetet értékek megfelelnek a kívánalmaknak
 • az összes felsorolt alkatrész megtalálható
 • a frekvenciaváltó bemenete és kimenete tiszta, eltömődéstől mentes

Vízkötések

A beszerelést képzett szakembernek kell elvégeznie.

A beszerelés alatt tartsunk be minden biztonsági előírást.

A frekvenciaváltót száraz jól szellőző helyen szereljük be hollenderes csatlakozóval (biztosított) a gyors és biztonságos bekötés érdekében (lásd 3. oldal)

Megjegyzés: Ne használjunk külön tömítést a hollenderes csatlakozóban, mert az már eleve egy O-gyűrűvel van ellátva. A frekvenciaváltó képes a működésre bármilyen pozícióban, ám mégse célszerű fejjel lefelé bekötni, hiszen így a programozás és a kijelző leolvasása kényelmetlen lenne. A rezgésnek nem szabad előfordulnia működés közben.

Elektromos bekötések

Csatlakoztatás egy fázisú áramforrásra:

A bekötés megkezdése előtt győződjünk meg róla, hogy a vezeték vége árammentes.

Arról is győződjünk meg, hogy a áramforrás a szabványoknak előírtan le van e földelve.

A frekvenciaváltó tápvonala +/- 10%-ban eltérhet az adattáblán feltűntetett értéktől. Az tápkábel 3 érrel kell, hogy rendelkezzen (2 fázis + föld) a kábel vastagságának 30méter hosszig minimum 2,5mm2-nek kell lennie.

Csatlakoztatás egy fázisú bemenettel és háromfázisú kimenettel

csatl2Ellenőrizzük, hogy a motor néveleges áramerőssége kompatibilis a frekvenciaváltó adattábláján találhatóval. A motor áramforrása 230V háromfázisú kell, hogy legyen. A elektromos bekötő vezetéknek 4 eresnek kell lennie (3 fázis + föld) A használt kábelnek minimum 1.5mm2-nek kell lennie. A kötésnek a frekvenciaváltó és a motor között a U, V , W és GND kapcsoknál kell történnie. A bekötésnek meg kell felelni az EMC szabványnak.

Csatlakoztatás egy fázisú bemenettel és egy fázisú kimenettel és bemenettel és háromfázisú kimenettel

csatl3Ellenőrizzük, hogy a motor néveleges áramerőssége kompatibilis a frekvenciaváltó adattábláján találhatóval. A motor áramforrása 230V egyfázisú kell, hogy legyen. A elektromos bekötő vezetéknek 4 eresnek kell lennie (3 fázis + föld) A használt kábelnek minimum 2.5mm2-nek kell lennie. A kötésnek a frekvenciaváltó és a motor között a U, V és GND kapcsoknál kell történnie. A bekötésnek meg kell felelni az EMC szabványnak.

Feltöltés

A szivattyú semmilyen okból sem kapcsolható be szárazon. A szivattyú szárazon futása, akár csak nagyon rövid időre is, visszafordíthatatlan meghibásodáshoz vezethet. (járókerekek, forgó tengely)

Minden szivattyút fel kell tölteni beüzemelés előtt. El kell távolítani a feltöltő kupakot és tele kell tölteni a szivattyú testet vízzel. (és a hozzá csatlakoztatott bemenő csövet) Amikor ez a művelet kész van rögzítsük a kupakot és indítsuk be a szivattyút, a visszacsapó szelep majdnem zárt állása mellett, lehetőség van a kézi m,működtetésre (TEST)

Ha 10 másodpercen belül, a szivattyú nincs feltöltve, kapcsoljuk ki. Ellenőrizzük, hogy a bemenő ág nincs-e eldugulva, a bemenő csatlakozásnál nincsenek-e légbuborékok, a szivattyú test tele van-e vízzel, ezután ismételjük meg a műveletet.

A fenti műveletet minden egyes szivattyúnál el kel végezni.


A kezelőfelület bemutatása

A STEADYPRES egy olyan kezel felülettel rendelkezik, amely lehetővé teszi a fő paraméterek szabályozását, a rendszer programozását, illetve meghibásodás esetén különböző hibaüzenetekkel jelez.

 1. Ki/Be gomb
 2. Világító piros áramkijelző
 3. Világító zöld bekapcsolás kijelző
 4. Kijelző
 5. Teszt/Beállítás gomb
 6. Megerősítő gomb
 7. Léptető gombok
 8. Paraméterek beállítására szolgáló gombok

Fő paraméterek

Ha bekapcsoljuk, a készüléket lehetőségünk van a SET 1 módba való belépéshez ahol a három fő paramétert állíthatjuk be:

P: beállított üzemi nyomás (mértékegysége: bar)

A: névleges áramerősség Amperben kifejezve.

RO: motor forgási iránya.

Vigyázat! A STEADYPRESS már eleve beállított értékekkel rendelkezik.

Ezek az értékek módosíthatóak, de ha a módosítás nem a megfelelő határon belül történik, az a készülék meghibásodásához, illetve a garancia elvesztéséhez vezethet.

 

Vizuális jelzések:

param1

param2Fő paraméterek beállítása folyamatban
Megjegyzés: Használja a nyilakat, hogy a kijelző másik paramétert jelenítsen meg. Használja a „+” „-” gombokat az értékek változtatásához.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Bekapcsolás

Bekapcsolás előtt figyelmesen olvassa el ezt a leírást, majd tartsa be az utasításokat, az utasítások betartásával elkerülhető a rendellenes működés. A szivattyú semmilyen okból sem kapcsolható be szárazon. A szivattyú szárazon futás, akár csak nagyon rövid időre is, visszafordíthatatlan meghibásodáshoz vezethet. (járókerekek, forgó tengely)

Minden szivattyút fel kell tölteni beüzemelés előtt. (lásd a 2. oldalon)

Amikor elvégezték a telepítésnél leírt dolgokat, a frekvenciaváltó bekapcsolható.

Amikor a készülék feszültség alá kerül, azonnal belép a „START phase” (kezdeti állapotba) A STEADYPRES tartós memórián tárolja a beállított értékeket, és azokkal az üzemeltetési értékekkel folytatja a munkát, ami a legutolsó kikapcsoláskor volt neki megadva. Az adatok betöltése körülbelül 10 másodpercet vesz igénybe.


bekapcs2Ha STEADYPRES bekapcsolva volt a legutolsó leállítás előtt, akkor a 10 másodperces adatbetöltési fázis után ha az észlelt nyomás kevesebb, mint a beprogramozott érték akkor bekapcsolja a szivattyút. A szivattyút az automatikus bekapcsolás alatt ki lehet kapcsolásával a START/STOP gomb megnyomásával. Ha a STEADYPRES kikapcsolt állapotban volt az utolsó rendszerleállítás előtt, akkor ki kapcsolva marad a 10 másodperces adatbetöltési folyamat után. A bekapcsoláshoz nyomjuk meg a START/STOP gombot.

 

Jelzések

jelzesek2

 

Nincs áram

 

 

 

Bekapcsolódás

Az egység elektromos áramot kapott. A „STARTING” felirat körülbelül 10 másodpercig látható, ezután az egység visszaáll a legutolsó leállítás előtti állapotába.

 

 

Teszt

Kiindulás kikapcsolt állapotból, belépés a „TEST” módba a szivattyú manuális indításához, sebességének állításához, majd kikapcsolásához. A „+” illetve „-” jelek használatával állíthatjuk a motor sebességét 100 fordulat/perces lépésenként. Ezalatt lehetőség van a fő működési paraméterek (nyomás, ellenállás, frekvencia) ellenőrzésére a nyilak segítségével. 30 másodperces teszt üzem után a szivattyú automatikusan leáll.


A teszt üzem alatt lehetőségünk van arra, hogy ellenőrizzük az átfolyás figyelő szenzort, ami a visszacsapó szelepbe van beépítve. Ha az átfolyás meghaladja a 2 liter/perc értéket, akkor egy alávonás jel jelenik meg, ha az átfolyás kevesebb az alávonás jel eltűnik.

Jelzések

param1

A rendszer felállt, hogy elvégezhessük a manuális tesztet. A szivattyú nem üzemel. Megjegyzés: a rendszer engedélyezi a szivattyú bekapcsolását.


A szivattyú kézi tesztelése folyamatban van. Megjegyzés: a rendszer nyomása látható a kijelzőn. Az alávonás jel a P betű mögött azt jelenti, hogy a rendszer 2l/percnél nagyobb átfolyást érzékel.


A szivattyú kézi tesztelése folyamatban van. Megjegyzés: A jelenlegi áramerősség látható a kijelzőn.


A szivattyú kézi tesztelése folyamatban van. Megjegyzés: a szivattyú üzemi frekvenciája látható a kijelzőn.

 


 

 

Normál üzem

Normál működés közben lehetséges:

 • az üzemi nyomás kijelzése
 • motor ellenállásának kijelzése (ha a motor üzemel)
 • üzemi frekvencia kijelzése
 • bármilyen szivattyú figyelmeztetés megjelenítése
 • kikapcsolni a szivattyút
 • paraméterek beállítása

 

Jelzések

param1

A szivattyú áll. Megjegyzés: a rendszer nyomását mutatja a kijelző, ami lehet nagyobb vagy ugyan akkora, mint a beállított érték.


A szivattyú üzemel. Megjegyzés: a rendszer nyomása látható a kijelzőn. Az alávonás jel a P betű mögött azt jelenti, hogy a rendszer 2l/percnél nagyobb átfolyást érzékel.


A szivattyú üzemel. Megjegyzés: A jelenlegi áramerősség látható a kijelzőn.


A szivattyú üzemel. Megjegyzés: a rendszer frekvenciája látható a kijelzőn.


A szivattyú áll. Megjegyzés: Az áramforrás feszültsége látható a kijelzőn.

bekap.fazis


Karbantartás

Hibaüzenetek

A STEADYPRES folyamatosan ellenőrzi az elektromos és működési paramétereket. Megvédi a szivattyút az anomáliáktól. Továbbá megkülönbezteti az enyhe, vagy komoly problémákat, leállítja a szivattyút és fényjelzést ad, illetve hibaüzenetet jelenít meg a kijelzőn.

Túláram felvétele esetén, egy adott idő után, ami a túláram –rendszert és megjeleníti az „OVERCURRENT” (túláram) feliratot. A rendszer „ON” gombbal történő újraindítása előtt, azonosítsuk és szüntessük meg a túláram okát.


tularam2Ha a túláram nagyobb, mint a frekvenciaváltó határértéke, akkor a STEADYPRES megállítja a rendszert és megjeleníti az „INVERTER ERROR” (frekvenciaváltó hiba) feliratot. A rendszer „ON” gombbal történő újraindítása előtt, azonosítsuk és szüntessük meg a túláram okát.


tulmelegHa a frekvenciaváltó túlmelegedést érzékel, megjeleníti a „HIGH TEMPERATURE” (magas hőmérséklet) feliratot. Ha a túllépés értéke még elfogadható a frekvenciaváltó számára, akkor folytatja működését, de a „HIGH TEMPERATURE” felirat láthatókijelzőn. A felirat eltüntetéséhez nyomjuk meg az „ON” gombot.


tulmeleg2Ha a túlmelegedés értéke túllép egy határt, akkor a STADYPRESS leállítja működését, és megjeleníti a „OVER TEMPERTURE” Az újraindulás automatikus, de előbb a hőmérsékletnek le kell csökkennie egy normális értékre.


atfolyHa működés közben nincs belső átfolyás, megjelenik a „DRY RUNNING” (szárazon futás) felirat. Ekkor előre meghatározott időközönként, a frekvenciaváltó megpróbál újra indulni.


kommunikacioHa a frekvenciaváltó belsejében van valami kommunikációs probléma (elektromos csatlakozásokkal, áramkörrel) a STEADYPRESS leáll és megjeleníti a „COMMUNICATION ERROR” (kommunikációs hiba) feliratot. Ha a hiba megszűnik, a rendszer automatikusan újraindul, lehetőségünk van kikényszeríteni az újraindítást az „ON” gomb megnyomásával.


 

Üzemen kívül helyezés, és visszakapcsolás

A rendszert bármikor üzemen kívül lehet helyezni manuálisan is, annak érdekében, hogy tesztet hajtsunk végre. (lásd majd beírom hányadik oldal)

Azonnali leállításhoz nyomjuk meg a „START/STOP” gombot és erősítsük meg az „ENTER” gombbal.

A kézi üzemen kívül helyezésből csak a „START/STOP” gomb megnyomásával majd az „ENTER” gombbal történő megerősítéssel van lehetőség visszatérni.

Figyelem!

Az üzemen kívüli állapotban a STEADYPRES aktív marad (villogó piros led)

A szivattyú vagy a frekvenciaváltó javítása/karbantartása előtt, távolítsuk el a készüléket az áramforrásról.

Üzemen kívül

A rendszer bármikor üzemen kívül helyezhető. Amikor a rendszernyomás nem áll föl. Manuálisan lehet visszakapcsolni.

Hibaelhárítás

Probléma

Jelzés

Hibaforrás

Megoldás

A szivattyú nem kapcsol be

Leoldott egy biztosíték

Kapcsoljuk vissza a biztosítékot

Leégett egy biztosíték

Cseréljük ki a biztosítékot

Védelem megakadályozza a bekapcsolást

Ellenőrizzük a védelem helyes beállítását

A szivattyú nem indul

A szivattyú üzemen kívül van (manuálisan ki lett kapcsolva)

Nyomjuk meg az „ON”+”ENTER”-t az üzemi állapothoz

A szivattyú leállt szárazon futás miatt

Keressük meg és szüntessük meg a hiba okozóját

Elromlott a motor

Cseréljük ki a motort a szivattyúban

A szivattyú eltömődött

Szüntessük meg az

eltömődést

A szivattyú folyamatosan működik pedig nincs rá igény

Csöpögés a rendszerben

Szüntessük meg a csöpögést

Az átfolyás érzékelő elromlott

Ellenőrizzük az átfolyás érzékelőt

Nyomás érzékelő elromlott

Ellenőrizzük a nyomásérzékelőt

A szivattyú teljesítménye alacsonyabb, mint az adattáblán

Légbuborékok a bemenő ágban

Szigeteljük a bemenő ágat

A szivattyú eltömődött, vagy sérült

Vizsgáljuk meg a szivattyút, és javítsuk meg a hibát.

Nagy nyomásesés van a rendszerben

Keressük  és szüntessük meg a nyomásesés okát

 

 

Kábelkötések

A frekvenciaváltóban 3 áramkör található.

A - Vezérlő áramkör

B - Erőátviteli áramkör

C - Energia ellátó és motor kimeneti áramkör

A 3 kártya és a közöttük lévő kapcsolat a lenti rajzokon van bemutatva.

Vezérlő áramkör

A vezető áramkör a frekvenciaváltó elülső borítása alatt található. („A” ábra)

Ez a frekvenciaváltó központja, itt tároldódnak a működési paraméterek és a rendszer beállítások.

A vezérlő áramkörnek van egy kezelő felülete (1) és egy kijelzője. A kijelzőn láthatjuk a működési paramétereket, és ennek segítségével állíthatjuk a különböző funkciókat.

A kezelő felület egy lapos kábellel valamint egy 7 pólusú csatlakozóval van rákötve a vezérlő áramkörre (2)

A nyomás érzékelő (3) egy 4 pólusú csatlakozóval van rákötve az áramkörre.

A kommunikáció a vezérlő és a erőátviteli áramkör között RS232 széria számú.

A két soros port (6) és (7) között 4 pólusú csatlakozó van.

Erőátviteli áramkör

A frekvenciaváltó hátsó részében található. („B” ábra) ez tartalmazza a frekvenciaváltó erőátviteli részét. Az áramkör az elektromos hálózatra van ráhegesztve az N1 G1 L1 pontokban. (10) A rövidzár elleni és a levágódás elleni védelem egy kétirányú kapcsolóval van megoldva (12) és biztosíték (11)

A motor elektromos vezetékei a U, V, W pontokba van behegesztve.

Kimenő, bemenő áramkör

A frekvenciaváltó oldalsó részén található („C” ábra)

Az áramkör a levehető csatlakozó segítségével (8), csatlakoztatható a frekvenciaváltó a motorra, illetve az elektromos hálózatra.

Garancia

A garancia az értékesítéstől számított 12 hónapos periódusra érvényes.

A készülék beszerelése és használatának megkezdése előtt, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót. A beszerelést és karbantartást, hozzá értő képzett szakembernek kell elvégeznie. (szakértelem az elektromos kötések, és vízkötések terén) A gyártó elhárítja a felelősséget minden sérülésért vagy okozott kárért, ami a készülék nem rendeltetésszerű használatából keletkezik. A gyártó elhárít továbbá mindennemű felelősséget azokért a személyi vagy anyagi sérülésekért, amelyek a készülék beszerelése, vagy szervizelése közben keletkeznek, ha ezeket a műveleteket nem megfelelően képzett szakember végzi, illetve ha nem gyári alkatrészeket használnak fel. A nem megfelelő használat, a nem gyári alkatrészek használata, a garancia azonnali megszűnését vonja maga után.

Elromlott alkatrészek kezelése

A STEADYPRESS bármely alkat­részének kidobásakor be kell tartani a helyi törvényeket és rendel­kezéseket.

Ne szennyezzük az alkatrészekkel a környezetet!

 

Responsive Slideshow
Internetes vezérlő

Az SCS Share egy internet alapú központi rendszer, ami a Signature vezérlőkkel kommunikál.

Steadypres
Steadypres

A STEADYPRES egy fordulatszámszabályzó, amely 1 vagy 3 fázisú váltakozó feszültségű szivattyúmotorok meghajtására szolgál.

Fliwer intelligens öntözéstechnika
Fliwer

Az öntözésvezérlés során egy komplex vizsgálati rendszerként üzemmel, több összetevő figyelembe vételével vezérli az öntözőrendszert.

Rain I-Dial vezérlők
Rain I-Dial vezérlők

- 4 független program

- Vízkibocsátás szabályozása

- Széles kijelző